Aanbevolen links

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Op de website, www.ciz.nl, van het CIZ vindt u alle informatie over de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en helpt u op weg met algemene informatie.

Zorginstituut Nederland

De website https://www.zorginstituutnederland.nl/ helpt u op weg met algemene informatie. Het Zorginstituut Nederland geeft informatie over wanneer u in Nederland recht heeft op verzekerbare zorg.

Brache Belangenvereniging Nederland (BTN)

We Care Thusziorg is aangesloten bij de BTN. Op www.branchebelang-thuiszorg.nl vindt u meer informatie.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Het CAK is verantwoordelijk voor de administratie en inningen van de eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ). Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden.

Kies beter

Op www.KiesBeter.nl vindt u de informatie die u nodig heeft bij het maken van de juiste keuzes in de zorg. U kunt hier informatie vinden over onder andere gezondheid, ziektes, zorgaanbieders en vergelijkingen.

Persoonsgebonden Budget (PGB) en Wlz (Voormalige AWBZ)

Sinds 2015 is de AWBZ vervangen door nieuwe wetten waaronder de Wlz. Op de website http://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz leest u meer informatie over de Wlz mede in combinatie met een PGB. Alle overige informatie over het Persoons Gebonden Budget vindt u op www.pgb.nl.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Het Ministerie van VWS is het overheidsbeleid t.a.v. de thuiszorgsector. Op www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws vindt u alle informatie.